Om Jonas Dueholm

Om Jonas Dueholm

Jeg er uddannet Fascial Flow® Guide, uddannet i Musik og Bevægelse fra Rytmisk Musikkonservatorium, samt cand. pæd fra Aarhus Universitet med speciale i kropslig læring. Jeg er en kæmpe nørd med bevægelse og bevidsthed, og elsker at undersøge det, både praktisk og teoretisk, alene og sammen med andre! Det gør jeg bl.a. ved at udøve og undervise i Fascial Flow og musik.

Personlige erfaringer

Min viden og erfaring indenfor krop, psyke og bevægelse har jeg både opnået gennem uddannelse og udøvelse (trommer, yoga, sang, dans, ski, meditation, svømning, hiking, rehabilitering af stemme…) – men i høj grad også gennem personlige udfordringer og kriser i mit liv. Siden jeg som 20-årig begyndte et liv som professionel trommeslager, har jeg arbejdet meget dybdegående med fænomener som præstation, stress, angst, intention og motivation – både fra en fysisk, en psykisk og til tider en åndelig side. Ofte fordi det har været nødvendigt for mig – men hen ad vejen har undersøgelsen af feltet mellem krop, bevægelse, tanker og følelser også udviklet sig til en passion i sig selv for mig. Jeg bliver altid dybt bevæget, når jeg får lov at støtte andre i deres egen udforskning af samme felt.

Uddannelse

-Certificeret Advanced Fascial Flow® Guide (2017).

-Cand. pæd. med speciale i kropslig læring, fra Aarhus Universitet i København (2017).

-BA i Musik og Bevægelse (trommer) fra Rytmisk Musikkonservatorium (2010).

-Certificeret Level 1 MovNat (natural movement) træner (2022).

Anden uddannelse/kurser:

-Anatomi, fysiologi og sygdomslære. RAB-godkendt kursus (2019).

-Overbygning til Advanced Fascial Flow Guide (4 moduler 2018-2021).

-Ugekursus i Rolf Movement hos European Rolfing Association, München (2018).

Og en lang række andre kurser i psykologi, bevægelse, berøring m. m.

 

Her underviser jeg p.t.

Jeg underviser i Fascial Flow:

-På mine egne hold på Nørrebro.

-For Hjernerystelsesforeningen (særligt tilrettelagte hold for ramte af hjernerystelse).

 -På musikhøjskolen Den Rytmiske Højskole.

-Privat 1:1, hvor jeg underviser alt fra sangere og musikere til folk med ‘computerarme’, ryg- og nakkeproblemer eller angst- eller stressrelaterede udfordringer.

-Jeg gæsteunderviser jævnligt i forskellige sammenhænge. Herunder bl.a. uddannelsen til bindevævsterapeut hos Akademi for Bindevævsterapi, kurser for professionelle for Dansk Oplysningsforbund, samt hos organisationen The Art of Transformation.

Desuden:

-Jeg underviser på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

-Jeg underviser i musik på MGK Hovedstaden, Københavns Kommunes Musikskole.

-Jeg har tidligere arbejdet med musik med psykisk sårbare unge (2012-2016).

-Jeg har undervist på Københavns Professionshøjskole (tidligere UCC), på pædagoguddannelsen, social- og specialpædagogik. Her underviste jeg bl.a. i æstetik og sanselig erkendelse, samt emner relateret til psykisk og fysisk sundhed og rehabilitering (2015 til 2020).

-I 2017 bidrog jeg til fagbogen “Social- og Specialpædagogik i teori og praksis” (Red. Vibe Larsen og Gitte Lyng Rasmussen), med et kapitel om krop, sanser og læring i en specialpædagogisk kontekst.